Podniková kultura

1. Odpovědnost vůči zaměstnancům
Naplno využijte individuální potenciál každého zaměstnance
Najímejte a propagujte ty správné lidi
Podporovat a podporovat rozvoj individuálních odborných dovedností
Poskytujte průběžnou konstruktivní zpětnou vazbu
Povzbuďte zaměstnance k inovacím a změnám

2. Odpovědnost vůči týmu
Vytvořte pozitivní pracovní prostředí
Podporujte týmovou práci
Identifikujte a odměňte vynikající výkon
Nabídka konkurenčního odškodnění a balíčku výhod
Podporujte nepřetržitou obousměrnou komunikaci

3. Odpovědnosti vůči zákazníkům
Nechte zákazníka, aby se cítil spokojený
Pochopte vizi a strategii zákazníka
Neustále zlepšovat naše produkty, služby a hodnoty
Předvídejte a uspokojujte potřeby zákazníků
Vytvořte efektivní aliance zákazníků a dodavatelů

4. Odpovědnost vůči podniku
Rozvíjet naše podnikání
Zlepšete dlouhodobou ziskovost
Rozšiřte rozsah našeho podnikání a zákazníků
Neustále investujte do nových produktů, služeb a podpory

5. Odpovědnost vůči společnosti
Akt dodržování etické praxe
Jednat čestně a čestně
Oceníte vzájemnou důvěru a respekt
Podporujte rozmanitost a kulturní uznání pracovní síly
Potřeba ochrany a péče o komunitu a její okolí

500353205